Diller

2017-2018 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ YAZ OKULU DUYURUSU

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2017 – 2018 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI ÖNGÖRÜLEN DERSLER

 

                2017 – 2018 eğitim –öğretim yılı yaz okulu kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde açılması öngörülen dersler belirlenmiş olup, aşağıda belirtilen yönetmelik hükümleri gereğince uygulanacaktır.

 

 

Yaz Okuluna Katılma

a) Başarı durumları ne olursa olsun, isteyen her öğrenci Yaz Okuluna katılabilir.

b) Yaz okuluna katılan öğrenciler için Yaz Okulunda geçen süre, normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

c) Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenci, ek süre hakkı elde ettiği ders ya da dersleri, Yaz Okulunda alarak mezuniyet için gerekli şartları sağlayabilir.

d) Azami öğrenim süresini tamamlamış olup, ek süre hakkı bulunmayan öğrenciler Yaz Okuluna katılamazlar.

 

Yaz Okulunda Ders Alma Şartları

a) Bir öğrenci, Yaz Okulunda;

(1) Daha önce güz ve/veya bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri,

(2) Güz ve/veya bahar yarıyıllarında açıldığı halde almadığı veya alamadığı dersleri,

(3) Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen şartları sağlamak kaydıyla, bir üst yarıyıl/yıl derslerini,

(4) Kayıtlı olduğu çift anadal ve yandal programında normal öğretim dönemlerinde alamadığı dersleri, alabilir.

b) Genel Not Ortalamasına (GNO) bakılmaksızın öğrenci, notlarını yükseltmek için daha önce başarmış olduğu dersleri tekrar alabilir. Bu durumda öğrencinin aldığı son not geçerlidir.

c) Yaz Okuluna kayıt yaptıran öğrenci, toplam 12 (on iki) saati aşmamak üzere, en fazla 3 (üç) ders alabilir.

d) Yaz Okulunda öğrenci, ön koşulunu sağlamadığı dersleri alamaz.

e) Yaz Okulunda ders alan öğrenci, yaz okulu süresince aynı anda staj yapamaz.

f) Öğrenci, Bitirme Ödevi/Bitirme Projesi/Bitirme Tezi gibi bireysel çalışma gerektiren dersleri Yaz Okulunda alamaz.

 

1. SINIF   

D.Kodu

Dönemi

Dersin Adı

T

U

K

Ders Sorumları

SBA 113

GÜZ

İnsan Anatomisi ve Kinesyoloji

4

0

4

Prof. Dr. Y. SAVUCU

SBA 115

GÜZ

Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım

3

2

3

Doç. Dr. S. ORHAN

SBA 112

BAHAR

Yaşam Boyu Spor

2

2

3

Doç. Dr. R.PALA

SBA 110

BAHAR

Türk Spor Kültürü ve Tarihi

3

0

3

Dr.Öğr. Üyesi. O. ALTUNGÜL

2. SINIF   

BSA 201

GÜZ

Antrenman Bilgisi -I

3

0

3

Doç. Dr. S. ORHAN

SBA 211

GÜZ

Spor Fizyolojisi

3

2

4

Doç. Dr. E. GÜR

SBA 213

GÜZ

Sporcu Beslenmesi

3

0

3

Prof. Dr.. V. ÇINAR

SBA 202

BAHAR

Antrenman Bilgisi-II

3

0

3

Doç. Dr. S. ORHAN

SBA 212

BAHAR

Spor Kazalarından Korunma ve  Rehb.

3

0

3

Prof. Dr. Y.SAVUCU

SBA 214

BAHAR

Spor Masajı (Erkek)

2

2

3

Dr.Öğr. Üyesi. O. ALTUNGÜL

SBA 216

BAHAR

Spor Masajı (Bayan)

2

2

3

Dr.Öğr. Üyesi. . Y.BİÇER

3. SINIF   

BSA 303

GÜZ

Sporda Bilimsel Araştırma Yön.

3

0

3

Prof. Dr. C. ARSLAN

BSA 305

GÜZ

Fiziksel Uygunluk

3

0

3

Doç. Dr. R. PALA

BSA 311

GÜZ

Yüzme (Erkek)

2

2

3

Prof. Dr. C. ARSLAN

BSA 311

GÜZ

Yüzme (Bayan)

2

2

3

Prof. Dr. C. ARSLAN

BSA 306

BAHAR

Kondisyon Antrenmanı ve Yöntemleri

3

0

3

Doç. Dr. E. GÜR

BSA 310

BAHAR

Antrenman Planlaması ve Programlaması

3

0

3

Doç. Dr. S. ORHAN

4. SINIF   

BSA 407

GÜZ

Sporda Yetenek Seçimi ve İlkeleri

3

0

3

Doç. Dr. A.S.YÜCEL

BSA 409

GÜZ

Sp.Müsabaka Analizi ve Değerlendirme

3

0

3

Doç. Dr. A.S.YÜCEL

BSA 402

BAHAR

Beden Eğitimi Ve Sporda Yönetim Ve Org.

3

0

3

Doç. Dr. M. TEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Senato Kararınca, Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için asgari öğrenci sayısı 20'dir. Yukarıda listelenen dersler açılması öngörülen dersler olup, yukarıda sıralanmadığı halde açılması talep edilen dersler, 20 öğrenci şartı sağlandığı taktirdeaçılacaktır.

  2018 YAZ OKULU AKADEMİK TAKVİMİ

 

 

21-25 Mayıs 2018

Yaz okulunda açılması öngörülen derslerin ve ders sorumlularının ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe bildirilmesi

01 Haziran 2018

Açılması öngörülen derslerin Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları tarafından web sayfalarında ilanı

13-19 Haziran 2018

Ders ücretlerinin yatırılması ve kayıt için bölümlere başvuru yapılması

21-22 Haziran 2018

Yaz Okulu kesin (ders) kayıtlarının yapılması

25 Haz-06 Temmuz 2018

Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması

09 Temmuz 2018

Derslerin Başlaması

02 Eylül 2018

Derslerin Bitişi

03-05 Eylül 2018

Yaz Okulu Genel Sınavlarının yapılması

07 Eylül 2018

Sınav sonuçlarının Otomasyondan ilanı ve sonuçlandırılması için son tarih

 

 

Türkçe