Diller

2015 – 2016 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU DUYURUSU ( ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ)

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2015 – 2016 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI ÖNGÖRÜLEN DERSLER

 

                2015 – 2016 eğitim –öğretim yılı yaz okulu kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde açılması öngörülen dersler belirlenmiş olup, aşağıda belirtilen yönetmelik hükümleri gereğince uygulanacaktır.

Yaz Okuluna Katılma

a) Başarı durumları ne olursa olsun, isteyen her öğrenci Yaz Okuluna katılabilir.

b) Yaz okuluna katılan öğrenciler için Yaz Okulunda geçen süre, normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

c) Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenci, ek süre hakkı elde ettiği ders ya da dersleri, Yaz Okulunda alarak mezuniyet için gerekli şartları sağlayabilir.

d) Azami öğrenim süresini tamamlamış olup, ek süre hakkı bulunmayan öğrenciler Yaz Okuluna katılamazlar.

 

Yaz Okulunda Ders Alma Şartları

a) Bir öğrenci, Yaz Okulunda;

(1) Daha önce güz ve/veya bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri,

(2) Güz ve/veya bahar yarıyıllarında açıldığı halde almadığı veya alamadığı dersleri,

(3) Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen şartları sağlamak kaydıyla, bir üst yarıyıl/yıl derslerini,

(4) Kayıtlı olduğu çift anadal ve yandal programında normal öğretim dönemlerinde alamadığı dersleri, alabilir.

b) Genel Not Ortalamasına (GNO) bakılmaksızın öğrenci, notlarını yükseltmek için daha önce başarmış olduğu dersleri tekrar alabilir. Bu durumda öğrencinin aldığı son not geçerlidir.

c) Yaz Okuluna kayıt yaptıran öğrenci, toplam 12 (on iki) saati aşmamak üzere, en fazla 3 (üç) ders alabilir.

d) Yaz Okulunda öğrenci, ön koşulunu sağlamadığı dersleri alamaz.

e) Yaz Okulunda ders alan öğrenci, yaz okulu süresince aynı anda staj yapamaz.

f) Öğrenci, Bitirme Ödevi/Bitirme Projesi/Bitirme Tezi gibi bireysel çalışma gerektiren dersleri Yaz Okulunda alamaz. 

Not: Senato Kararınca, Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için asgari öğrenci sayısı 20'dir.

 

1. SINIF   

D.Kodu

O.Kodu

Dersin Adı

T

U

K

Ders Sorumları

BSA 103

GÜZ

İnsan Anatomisi ve Kinesyoloji

4

0

4

Doç. Dr. Y. SAVUCU

BSA 105

GÜZ

Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım

3

0

3

Yrd. Doç. Dr. S.Y. BİÇER

BSA 102

BAHAR

Yaşam Boyu Spor

2

2

3

Yrd. Doç. Dr. R.PALA

BSA 106

BAHAR

Türk Spor Kültürü ve Tarihi

2

0

2

Yrd. Doç. Dr. O. ALTUNGÜL

2. SINIF   

BSA 201

GÜZ

Spor Fizyolojisi

3

2

4

Doç. Dr. E. GÜR

BSA 203

GÜZ

Sporcu Beslenmesi

3

0

3

Doç. Dr. V. ÇINAR

BSA 205

GÜZ

Antrenman Bilgisi -I

3

0

3

Doç. Dr. S. ORHAN

BSA 202

BAHAR

Antrenman Bilgisi-II

3

0

3

Doç. Dr. S. ORHAN

BSA 204

BAHAR

Spor Kazalarından Korunma ve  Rehb.

3

0

3

Doç. Dr. Y.SAVUCU

BSA 212

BAHAR

Spor Masajı (Erkek)

2

2

3

Yrd. Doç. Dr. O. ALTUNGÜL

BSA 206

BAHAR

Spor Masajı (Bayan)

2

2

3

Yrd. Doç. Dr. Y.BİÇER

3. SINIF   

BSA 303

GÜZ

Sporda Bilimsel Araştırma Yön.

3

0

3

Prof. Dr. C. ARSLAN

BSA 305

GÜZ

Fiziksel Uygunluk

3

0

3

Yrd. Doç. Dr. R. PALA

BSA 311

GÜZ

Yüzme (Erkek)

2

2

3

Prof. Dr. C. ARSLAN

BSA 311

GÜZ

Yüzme (Bayan)

2

2

3

Prof. Dr. C. ARSLAN

BSA 306

BAHAR

Kondisyon Antrenmanı ve Yöntemleri

3

0

3

Doç. Dr. E. GÜR

BSA 310

BAHAR

Antrenman Planlaması ve Programlaması

3

0

3

Doç. Dr. S. ORHAN

4. SINIF   

BSA 407

GÜZ

Sporda Yetenek Seçimi ve İlkeleri

3

0

3

Yrd. Doç. Dr. A.S.YÜCEL

BSA 409

GÜZ

Sp.Müsabaka Analizi ve Değerlendirme

3

0

3

Yrd. Doç. Dr. A.S.YÜCEL

BSA 402

BAHAR

Beden Eğitimi Ve Sporda Yönetim Ve Org.

3

0

3

Yrd. Doç. Dr. M. TEL

 

Türkçe