Diller

Sınav ilanı

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÖN KAYIT ÖZEL YETENEK SINAV SİSTEMİ İLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

 

Üniversitemiz SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE 2017-2018 ders yılı için aşağıda belirtilen sayıda ve koşullarda öğrenci alınacaktır.

Bölümler

Öğrenim Süresi

 

Kontenjanlar

 

Açıklama

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

4 yıl

50

35 Erkek    15 Kız

Antrenörlük Eğitimi

4 yıl

50

35 Erkek    15 Kız

Antrenörlük Eğitimi (2.Öğretim)

4 yıl

50

35 Erkek    15 Kız

Rekreasyon Bölümü

4 yıl

50

35 Erkek    15 Kız

Rekreasyon Bölümü (2.Öğretim)

4 yıl

50

35 Erkek    15 Kız

Spor Yöneticiliği (1. ve 2. Öğretim)

4 yıl

*ÖSYM merkezi yerleştirme ile yapılmaktadır.

 

Genel Toplam

250

175 Erkek 75 Kız

 

*Fakültemiz Spor Yöneticiliği Bölümüne müracaatlar merkezi yerleştirme sistemi (ÖSYM) ile öğrenci kabul etmektedir. Bu yerleştirme işleminde LYS-TM-3 puanı esas alınmaktadır.

Başvuru Tarih ve Yeri:

Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 15-HAZİRAN - 03 TEMMUZ 2017 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, WEB sayfası (http://sb.firat.edu.tr/ ) üzerinden on-line olarak yapılacaktır.

Başvuru Koşulları

1.     T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak,

2.     Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder).

3.     2017 YGS sınavında puan türlerinin herhangi birisinden (YGS 1,  YGS 2, YGS 3, YGS 4, YGS 5 ve YGS 6 ) sınavlarından Spor lisesi çıkışlı ve Milli sporcular için en az 160.00 puan,  diğer öğrenciler için 200.00 puan almış olmak,

4.     Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış ve/veya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak.

5.     Sağlık raporu (Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Bölümlerde verilen uygulamalı ve teorik eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel bir sağlık problemi olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle kayıt hakkı kazanan adaylardan işitme, görme, konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık heyeti raporu istenecektir)

6.     2017 ÖSYS’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler.

7.     2016-ÖSYS’de YGS/LYS puanı ve özel yetenek sınavı sonucu, bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı programları için de geçerlidir. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2016-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

8.     2017-2018 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı için, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Elazığ şubesinin Fırat üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/SBF TR080001500158007301218607 nolu hesabına  “SBF Ön Kayıt ve Değerlendirme Hizmet Bedeli olarak 200.00 (İki yüz) TL’nin en geç 30 Haziran 2017 saat 17:00’ye kadar yatırıldığına dair banka dekontunun aslı (Dekontun açıklama bölümüne adayın Adı ve Soyadı ile T.C.Kimlik Numarası doğru bir şekilde yazılmalıdır).

 

İstenecek belgeler:

1.     Başvuru formu (web üzerinden on-line yapılan başvuru tamamlandıktan sonra, bölüm tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından imzalanacak olan başvuru formu)

2.     Lise diploması fotokopisi (mezun olduğu okul müdürlüğü ya da noter tarafından onaylı)

3.     1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)

4.     Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5.     2017 yılına ait YGS sonuç belgesi fotokopisi

6.     Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu Okul Müdürlüğü tarafından onaylı)

7.     Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı,

8.     Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belgeler (Ulusal veya Uluslararası sportif faaliyetlerde yer alan adaylar belgeleri ilgili federasyon ya da Spor Genel Müdürlüğü (SGM) tarafından onaylı olmalı ve aslının ibraz edilmesi zorunludur. Sporcu Özgeçmiş Puan tablosu SBF Web (http://sb.firat.edu.tr/ ) sayfamızdan “SBF Özel Yetenek Sınav Kılavuzu” ile birlikte ilan edilecektir.

 

 

 

Sınav Değerlendirmeleri ve Yerleştirme Uygulamaları:

·       Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 15 - HAZİRAN - 03 TEMMUZ 2017 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, WEB sayfası (http://sb.firat.edu.tr/ ) üzerinden on-line olarak yapılacaktır.

·       WEB üzerinden on-line olarak başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt sonunda alacakları ve kendilerine ait imzalı başvuru formunu ve ekinde istenen tüm belgeleri en geç 10 Temmuz 2017 Pazartesi günü mesai bitimine (saat 17.00) kadar Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı/23119-Elazığ adresine elden, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile (posta ve kargo masrafı adaya aittir) ulaştırmak zorundadır. Bu tarihten sonra ulaştırılan belgeler ve posta ya da kargoda yaşanacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  Başvurularda, postada/kargoda yaşanacak gecikmelerden veya kaybolan evraklardan Fakültemiz sorumlu değildir.

·       Kayıt yaptıran adaylara ayrıca sınav kılavuzu verilmeyecektir. Adaylar sınav ile ilgili detaylı bilgi ve değerlendirmelere “SBF Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’ndan ulaşılabileceklerdir. Sınav kılavuzunu pdf dosyası olarak Spor Bilimleri Fakültesi ilgili Web sayfasından indirebilirler.

·       Spor Özgeçmiş Puanlarının Açıklanması; 14 Temmuz 2017 Cuma günü, spor öz geçmiş beyanı olan veya olmayan tüm adayların özel yetenek ham puanları-ÖYP açıklanacaktır.

·       İtirazların Değerlendirilmesi; 17 Temmuz 2017 Pazartesi Günü saat 17’ye kadar eğer var ise adayların itirazları kabul edilir. Sınav komisyonu itirazları görüşerek karara bağlar, adaylara bildirir.

·       2017-2018 Öğretim Yılı Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi (SBF), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölüm tercihleri, YGS, Ortaöğretim Başarı ve Spor Özgeçmiş puanları dikkate alınarak, adayların Yerleştirme işlemleri (asil ve yedek) 19 Temmuz 2017 Perşembe günü yapılacak ve ilgili web sayfasından ilan edilecektir.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

İnternet Üzerinden Başvuru     

15 Haziran – 03 Temmuz 2017 saat 17:00’ye kadar

Ön Kayıt ve Değerlendirme Hizmet Bedeli Yatırma Son Gün

30 Haziran 2017 En geç saat 17:00’ye kadar

Evrak Teslimi Son Gün (SBF Kayıt Bürosu)

10 Temmuz 2017 saat 17:00’ye kadar

Spor Özgeçmişi Evrak Kontrol Tarihleri

15 Haziran - 13 Temmuz 2017 saat 17:00’ye kadar

Spor Özgeçmiş Puanlarının Açıklanması

14 Temmuz 2017 Cuma (Spor öz geçmiş beyanı olan veya olmayan tüm adayların özel yetenek ham puanları-ÖYP açıklanacaktır)

İtirazların Değerlendirilmesi

17 Temmuz 2017 Pazartesi saat 17’ye kadar eğer var ise adayların itirazları kabul edilir. Sınav komisyonu itirazları görüşerek karara bağlar, adaylara bildirir.

Sonuçların İlanı

19 Temmuz 2017 Çarşamba (Adayların yerleştirme puanlarına (YP) göre asil ve yedek listeler ve ayrıca başvuru yapan her adayın sınav sisteminden aldığı ayrıntılı puanlar genel liste olarak açıklanacaktır.)

 

 

 

Türkçe