Diller

Sınav ilanı

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÖN KAYIT ÖZEL YETENEK SINAV SİSTEMİ İLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

 

Üniversitemiz SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE 2018-2019 ders yılı için aşağıda belirtilen sayıda ve koşullarda öğrenci alınacaktır.

Bölümler

Öğrenim Süresi

 

Kontenjanlar

Engelliler

 

Açıklama

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

4 yıl

60

-

40 Erkek    20 Kız

Antrenörlük Eğitimi

4 yıl

60

6

34 Erkek    20 Kız

Antrenörlük Eğitimi (2.Öğretim)

4 yıl

60

6

34 Erkek    20 Kız

Rekreasyon Bölümü

4 yıl

60

6

34 Erkek    20 Kız

Rekreasyon Bölümü (2.Öğretim)

4 yıl

60

6

34 Erkek    20 Kız

Spor Yöneticiliği (1. ve 2. Öğretim)

4 yıl

*ÖSYM merkezi yerleştirme ile yapılmaktadır.

 

Genel Toplam

300

24

176 Erkek 100 Kız

 

*Fakültemiz Spor Yöneticiliği Bölümüne müracaatlar merkezi yerleştirme sistemi (ÖSYM) ile öğrenci kabul etmektedir. 

SINAV BİLGİLENDİRMESİ

Sınav Değerlendirmeleri ve Yerleştirme Uygulamaları:

 • WEB üzerinden on-line olarak başvurusunu tamamlayan adaylar kayıt sonunda alınacak kendilerine ait imzalı başvuru formunu ve ekinde istenen tüm belgeleri en geç 16 Temmuz 2018 Pazatesi günü mesai bitimine (saat 17.00) kadar Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi/23119-Elazığ adresine elden, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile (posta ve kargo masrafı adaya aittir) ulaştırmak zorundadır.
 • Bu tarihten (16 Temmuz 2018) sonra ulaştırılan belgeler ve posta ya da kargoda yaşanacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvurularda, postada/kargoda yaşanacak gecikmelerden veya kaybolan evraklardan Fakültemiz sorumlu değildir.
 • 2018 YKS’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler.
 • Adaylar spor öz geçmiş puan tablolarını inceleyerek öncelikli hangi bölüme girebilme şansı var ise o bölüm tercihini öncelikli olarak seçmelidir. Örneğin; Rekreasyon bölümü için tercih yapacak adayların, Rekreasyon Puan Tablosundan seçimini yapması doğru bir seçim olacaktır.
 • 2017-ÖSYS’de bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı programları için de geçerlidir. Ancak, sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2017-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
 • Kayıt yaptıran adaylara ayrıca sınav kılavuzu verilmeyecektir. Adaylar sınav ile ilgili detaylı bilgi ve değerlendirmelere “Fırat SBF 2018 Sınav Kılavuzu’ndan ulaşılabileceklerdir. Sınav kılavuzunu PDF dosyası olarak SBF veya başvuru web sayfasından indirebilirler.
 • Sınav başvurusu ve kesin kayıt esnasında istenen “spor özgeçmiş ve diğer belgelerin doğruluğu” ile ilgili beyanlar, kurumlar (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Spor Federasyonları, ÖSYM, GHSİM, SGM vs.) aracılığıyla özenle araştırılacaktır.
 • Adaylardan istenen bilgi ve belgelerdeki yanıltıcı, doğru olmayan beyanlar tespit edildiği takdirde, bu adaylarla ilgili olarak adli soruşturma kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak ve haklarında kanuni işlemler başlatılacaktır.
 •  Spor Özgeçmiş Puanlarının Açıklanması; 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, spor öz geçmiş beyanı olan veya olmayan tüm adayların özel yetenek ham puanları-ÖYP açıklanacaktır.
 • İtirazların Değerlendirilmesi; 20 Temmuz 2017 Cuma saat 17’ye kadar eğer var ise adayların itirazları kabul edilir ve sınav komisyonu itirazları görüşerek karara bağlar, adaylara bildirir.
 • 2018-2019 Öğretim Yılı Fırat Üniversitesi, SBF Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölüm tercihleri, TYT Puanı, Ortaöğretim Başarı (OBP) ve Spor Özgeçmiş puanları dikkate alınarak, adayların Yerleştirme işlemleri-YP (asil ve yedek) 31 Temmuz 2018 Salı günü yapılacak ve ilgili web başvuru sayfasından ilan edilecektir.
 • Özel Yetenek sınavı ile ilgili kitapçıkta belirtilmeyen ve sınav esnasında doğabilecek sınavla ilgili ihtilaflı konularda sınav komisyonu konulara çözüm noktasında yetkilidir.

Kesin kayıt için istenilen belgeler:

1. Adayın 2018 TYT Sonuç Belgesinin fotokopisi

2. Lise diplomasının fotokopisi (mezun olduğu okul müdürlüğü ve noter tarafından onaylı), ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi

3. Nüfus Cüzdan Suretinin fotokopisi

4. Askerlik çağına gelmiş ise askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair askerlik durum belgesi

5. 1 adet fotoğraf (4,5 x 6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş)

6. İkinci öğretime kayıt yapan öğrenciler için katkı payı banka dekontu

7. Resmi sağlık kuruluşlarından alınacak tam teşekküllü sağlık heyet raporunun aslı (Kayıt gününe yetişmeyen raporlar için Fakültemiz tarafından verilen dilekçe dikkate alınacaktır.)

 

ÖNEMLİ TARİHLER

İnternet Üzerinden Başvuru     

25 Haziran – 09 Temmuz 2018 saat 17:00’ye kadar

Evrak Teslimi Son Gün (SBF Kayıt Bürosu)

16 Temmuz 2018 Pazartesi saat 17:00’ye kadar

Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Tarihleri

25 Haziran-17 Temmuz 2018 saat 17:00’ye kadar

Engelli Adayların Sınav Komisyonu Değerlendirmeleri

16 Temmuz 2018 Pazartesi (10.00-14.00 saatleri arasında Spor Bilimleri Fakültesi, Çok Amaçlı Spor Salonu)

Tüm Adayların Özel Yetenek (ÖYP) Puanlarının Açıklanması

18 Temmuz 2018 Çarşamba (Spor öz geçmiş beyanı olan veya olmayan tüm adayların özel yetenek ham puanları-ÖYP açıklanacaktır)

İtirazların Değerlendirilmesi

20 Temmuz 2018 Cuma saat 17’ye kadar eğer var ise adayların itirazları kabul edilir. Sınav komisyonu itirazları görüşerek karara bağlar, adaylara bildirir.

Sonuçların İlanı

31 Temmuz 2018 Salı (Tüm Adayların yerleştirme puanlarına (YP) göre asil ve yedek listeler ve ayrıca başvuru yapan her adayın sınav sisteminden aldığı ayrıntılı puanlar genel liste olarak açıklanacaktır.)

 

 

 

Türkçe